نتایج رای‌گیری چهارم

رای‌گیری دور چهارم تمام شد. شش موضوع «نوشتن»، «نشانه»، «باری»، «ملیت»، «مستی» و «نوستالژی» به دور دوم راه یافتند.
نتیجه دور دوم:
«نوشتن» پیشنهاد مشترک مهدی انصاری، محمدحسین واقف و امین: پانزده رای، موضوع شماره دی‌
«نوستالژی» پیشنهاد سر هرمس مارانا: ده رای، موضوع شماره آذر
«مستی» پیشنهاد لانگ شات: نه رای، موضوع شماره بهمن‌
«نشانه» پیشنهاد محمدحسین واقف: نه رای، موضوع شماره اسفند

موضوعات رای‌گیری چهارم

موضوعات شماره‌های هزارتو بر اساس رای‌گیری درون گروهی انتخاب می‌شوند. هر سه ماه یکبار هرکدام از اعضا یکی دو موضوع پیشنهاد می‌کنند و بعد بین‌شان رای‌گیری می‌شود و موضوع سه شماره بعد مشخص می‌شود.
رای‌گیری‌ها برای سه شماره انجام می‌شد ولی این‌بار رای‌گیری را برای چهار شماره آینده (آذر تا اسفند) انجام می‌دهیم تا رای‌گیری حالت فصلی به‌خود بگیرد. ملت موضوعات پیشنهادی‌شان را یکی دو هفته قبل فرستاده بودند و یک هفته اخیر رای‌گیری دور اول بود که نتایجش امروز فردا مشخص می‌شود تا شش موضوع بروند مرحله دوم.

موضوعات پیشنهاد شده برای رای‌گیری چهارم:
امین: فارسی
محمدحسین واقف: نشانه
سرزمین رویایی: میهن
سرزمین رویایی: نقد
کلاغ سیاه: مناجات
کلاغ سیاه: تولد
سپیود ناجیان: بازی
سر هرمس مارانا: نوستالژی
سر هرمس مارانا: سالگرد
حمید صداقت: ناسیونالیسم
ساتگین: زرشک
ساتگین: ملیت
لانگ شات: روزگار
لانگ شات: مستی
امیر قربانی: ایران
امیرقربانی: مرگ زمین
مانی: دیوار
پست پدرن: خدا
میرزا پیکوفسکی: گربه
مهدی انصاری: نوشتن

اندرونی

اندرونی هزارتو جایی است که آدم‌های سرگردان هزارتو هر از گاهی به هم می‌رسند و حرف می‌زنند و تصمیم می‌گیرند. قرار است اینجا نتیجه آن مباحثات منتشر شود، از رای‌گیری‌ موضوعات تا ورود و خروج افراد جدید و هر چه که در هزارتو اتفاق می‌افتد و یا بیرون از هزارتو ولی مربوط به آن.