هزارتوی هویت

کمی بدیهی به نظر می‌رسد ولی تاکید می‌کنم هزارتوی هویت منتشر شد. این شماره سه عضو جدید دارد هزارتو: بهار، سیما سجادیانی و م.‌ویس‌ آبادی. ورودشان را به هزارتو تبریک می‌گوییم. چند مطلب وارده هم داشتیم که متاسفانه هیچ‌کدام حدنصاب لازم را در رای گیری کسب نکردند. صفحه اول را چون موضوع هویت پیشنهاد حمید صداقت بود گردن او انداختیم و اکثر نوشته‌های دریچه را باز امیرپویان پویا آماده کرده است.
بحث اصلی اما چیز دیگری است. هزارتو نظردونی‌دار شد. یعنی در اولین گردهمایی هزارتوئیان (البته خود گردهمایی به اندازه اسمش پرطرمطراق نبود) قرار شد نظردونی برای هزارتو راه بیاندازیم . با تلاش شبانه‌روزی یاران ما در پرشین‌تولز نظردونی راه افتاد. اصولاً علت دیر منتشر شدن این شماره هم همین بود و ایراد اینجا بود که ما یادمان رفته بود این تصمیم را به استحضار حضرات پرشین‌تولزی برسانیم (انگار قرار بود کف دستشان را بود کنند خبردار شوند) و دیر خبرشان کردیم و همین که نظردونی به این شماره رسید از لطف ایشان است.