هزارتوی خیانت

شماره مهر افتاد به روز اول آبان، ولی باز بهتر از بار قبل است. شماره آبان را بر می‌گردانیم سر جایش. «خیانت» پیشنهاد سر هرمس بود. البته ما هنوز نتیجه انتخابات دور هفتم بر خودمان هم پوشیده است ولی شماره مهر پیشکش شماره آبان هم موضوعش (فاصله) معلوم است، ولی ذره‌ای هم از اصول دموکراتیک هزارتو عدول نشده است، حالا چطورش بماند. القصه داستان صفحه آخر و عکس یک انتخاب سر هرمس و مقاله صفحه اول را میثم صدر آماده کرده است. دریچه هم مثل همیشه دستپخت همه است. این شماره مقاله وارده بسیار زیاد داشت که از بین‌شان مقالات بامداد، آزاده کامیار، شهرزاد بهمنی و رهی رسولی‌فر در رای‌گیری به حد نصاب رسیدند. زیاده عرضی نیست.

دور دوم رای گیری هفتم

البته دور اول رای گیری هفتم خیلی وقت است تمام شده است. موضوعات خیانت (سر هرمس) ، فاصله (لانگ شات)، روشنفکری (یحیی بزرگمهر)، شهر (بهار)، تنهایی (میثم صدر) و رقص (پیشنهاد مشترک سپینود و نگین و مسعوده) به دور دوم رفتند. با توجه به رای بالای خیانت و فاصله این دو موضوعات مهر و آبان اعلام شدند ولی تکلیف آذر هنوز معلوم نیست و به دو سه رای آخر مانده است.