هزارتوی فاصله

هنوز در کش و قوس هستیم که این شماره‌ها را برگردانیم سر جایشان. باز شماره یک ماه افتاد به آن یکی ماه گیرم دو روز دیرتر. فاصله پیشنهاد جناب لانگ شات بود و طبعاً زحمت صفحه اول و آخرش با خودش بود. این شماره از مقالات وارده که زیاد هم بودند مقالات ئه‌سرین و ساسان عاصی و رهی رسولی‌فر رای آوردند. دو عضو جدید هم به جمع هزارتوئیان اضافه شد که بامداد باشد و آزاده کامیار که هر دو قبلاً به عنوان همکار در هزارتو سرگردان بودند و حالا به عنوان عضو.
ولی این نمی‌شود ماهی یکبار این اندرونی به‌روز شود. شاید نگارنده قبلاً هم تصمیمات مهمی در این زمینه گرفته باشد ولی این‌بار جدی جدی قصد دارد اندرونی را کمی به‌روزتر نگه دارد. البته باید نشست و دید.

نتایج دور دوم رای گیری هفتم

این داستان مرحله دوم رای‌گیری آن‌قدر گذشت که خودمان هم جزئیاتش یادمان رفت که چطور تا نزدیکی رای‌گیری بعدی هنوز اعلام عمومی نشده است. خلاصه البته مشخص است خیانت و فاصله رای آورده بودند و خب اعلام اینکه روشنفکری هم برنده سوم بود بی‌مورد است چون در قسمت شماره بعد آمده است موضوع شماره آینده روشنفکری است. به این می‌گویند اطلاع‌رسانی بیات.