فید

اینکه هزارتو فیددار شده است واقعه مهمی باید باشد. دلیل اینکه تا امروز هزارتو فید نداشت شک در اهمیت ذاتی فید توسط نگارنده بود و خیال نفرمایید که الان هم قانع شده است ولی باز به علت خسته شدن از مقاومت در مقابل فیددوستان فید هزارتو ساخته و پرداخته شد. لیست‌شان اینجا خدمتتان است.نظرات:

 :نام
 :ای‌ميل
 :وب
 :نظر

اطلاعات شما را به خاطر بسپارم؟