قمار

شایع شده است یک هفته پیش هزارتوی قمار منتشر شد. البته این شایعات است و حضرات حتی باوجود اینکه یحتمل درسردر هزارتو نوشته‌هایی در مورد قمار می‌بینید نباید باور کنید. حرف حرف اندرونی است و تا نگارنده نگوید منتشر شده سردر هیچ صلاحیتی ندارد. گذشته از این‌ها نظرات پای نوشته‌ی جناب سروش بامزه است. چند نفر انتظار دیالوگ دارند.