چاپ هزارتوها

شما که خودتان در جریان هستید، هیچ‌چیز کاغذ نمی‌شود. یعنی دست بگیری و ورق بزنی و حظ ببری. این نامه‌بر برقی و صفحه شیشه‌ای و این‌ حرف‌ها کار راه نمی‌اندازد. یک موقعی گفتند آقا فید لازم است و این حرف‌ها گفتیم چشم، راهش انداختیم بدون آخرش هم بر ما معلوم شود بالاخره به چه دردی می‌خورد. مترصد یک بهانه بودیم دق دلی خالی کنیم، بهانه‌اش شد یک چند نامه که چرا نمی‌شود این مجله را چاپ کرد. خلاصه عوض تمام پیشرفت‌های تکنولوژی را با عقب‌گرد به سنت درآوردیم. هزارتو الان نسخه چاپی دارد، البته چاپش با خودتان است. همین بالا لای آن منوی سبز پیدایش می‌شود کرد.

خدا

جان‌به‌جان‌اش کنید باز هم در می‌آید این هزارتو. هزارتوی خدا منتشر شده است. دیگر زیاد سخت نمی‌گیریم که اواخر ماه باید دربیاید و حالا قل خورده تا اواسط ماه بعدی رفته است و اصلاً بازه را باز کرده و آبرو برده. به خیال خودش این شماره پر و پیمان منتشر شده است، تا نظر خوانندگانش چه باشد.