خدا

جان‌به‌جان‌اش کنید باز هم در می‌آید این هزارتو. هزارتوی خدا منتشر شده است. دیگر زیاد سخت نمی‌گیریم که اواخر ماه باید دربیاید و حالا قل خورده تا اواسط ماه بعدی رفته است و اصلاً بازه را باز کرده و آبرو برده. به خیال خودش این شماره پر و پیمان منتشر شده است، تا نظر خوانندگانش چه باشد.نظرات:

 :نام
 :ای‌ميل
 :وب
 :نظر

اطلاعات شما را به خاطر بسپارم؟