چاپ هزارتوها

شما که خودتان در جریان هستید، هیچ‌چیز کاغذ نمی‌شود. یعنی دست بگیری و ورق بزنی و حظ ببری. این نامه‌بر برقی و صفحه شیشه‌ای و این‌ حرف‌ها کار راه نمی‌اندازد. یک موقعی گفتند آقا فید لازم است و این حرف‌ها گفتیم چشم، راهش انداختیم بدون آخرش هم بر ما معلوم شود بالاخره به چه دردی می‌خورد. مترصد یک بهانه بودیم دق دلی خالی کنیم، بهانه‌اش شد یک چند نامه که چرا نمی‌شود این مجله را چاپ کرد. خلاصه عوض تمام پیشرفت‌های تکنولوژی را با عقب‌گرد به سنت درآوردیم. هزارتو الان نسخه چاپی دارد، البته چاپش با خودتان است. همین بالا لای آن منوی سبز پیدایش می‌شود کرد.نظرات:

 :نام
 :ای‌ميل
 :وب
 :نظر

اطلاعات شما را به خاطر بسپارم؟