هزارتو

این شماره آخر هزارتو بود. هزارتو تمام شد. وقتی بیرونی جایی تعطیل شود تکلیف اندرونی که روشن است.نظرات:

 :نام
 :ای‌ميل
 :وب
 :نظر

اطلاعات شما را به خاطر بسپارم؟